مَشعر؛ نماد یوم‌الله ظهور/ علت سعی بین صفا و مروه چیست؟

© کپی رایت - خوان کرم